juni
juli
augustus
Vakantieperiode
september
03Begin schooljaar
19Vergadering RvT met de GMR
20Directeurenoverleg
26Vergadering RvT
oktober