juni
augustus
september
03Begin schooljaar
19Vergadering RvT met de GMR
20Directeurenoverleg
26Vergadering RvT
oktober
02GMR vergadering
03Personeelsdag
05Dag van de Leraar
16Overleg Interne Begeleiders
18Directeurenoverleg
18Nieuwsbrief
20 t/m 28Herfstvakantie
31Raad van Toezicht