juni
oktober
november
01Vergadering RvT
05 t/m 17Actie Scholen voor Scholen
07Dankdag
22Directeurenoverleg
28Vergadering Auditcommissie
december
11Overleg IB-ers
12Kerstmarkt
12Vergadering RvT
13Directeurenoverleg
13Vergadering GMR
20Nieuwsbrief
22 t/m 06-01Kerstvakantie
januari