juni
september
oktober
02GMR vergadering
03Personeelsdag
05Dag van de Leraar
16Overleg Interne Begeleiders
18Directeurenoverleg
18Nieuwsbrief
20 t/m 28Herfstvakantie
december