juni
juli
05Vergadering GMR
12Directeurenoverleg
13Afsluiting bestuursjaar
21 t/m 02-09Zomervakantie
augustus
Vakantieperiode
september