Uitgelicht: Personeelsdag 2017

Der is in soad geande op it mêd fan tsjerke, leauwe en spiritualiteit. De tiid dat de tsjerken it foar it sizzen hiene, is foarby. Fan sekere wissichheden binne wy no sykjende nei nije paadwizers. Dizze ûntjouwingen binne it kristlike (en iepenbiere) ûnderwiis net foarby gien. De fraach nei identiteit is bot aktueel.

Zo stond het op de uitnodiging van de personeelsdag 2017. Hinne Wagenaar vertelde enthousiast over de ontwikkelingen rond Nijkleaster, waar ruimte wordt geboden voor diverse vormen van identiteitsbeleving.
Naast dit inhoudelijke volgde een afwisselend programma, van gezamenlijk lunchen aan boord tot een negental workshops in Harlingen:

  1. Cursus fotografie met de mobiel
  2. Schilderen
  3. Stadswandeling met gids
  4. Bespelen van de Djembee
  5. Bezoek informatiecentrum Afsluitdijk
  6. Bezoek Kazemattenmuseum
  7. Bierbrouwerij in het Brouwdok
  8. Replika Willem Barendts
  9. Museum Hannemahuis
Een inspirerende dag voor CBO Noardwest Fryslân en de nieuwe collega's van CBO G2 met tal van momenten voor een nadere kennismaking.


Kalender

31 oktober
Raad van Toezicht
01 november
Dankdag
Overzicht Kalender

Verenigingsnieuws

Start schooljaar

Woensdagmiddag maakten de directeuren van CBO Noardwest Fryslân en CBO G2 voor de eerste keer

Korendrager

Uit de media

Anti-rookbeleid helpt kinderen

Het beleid om roken te ontmoedigen en op plaatsen te verbieden werpt vruchten af. Zo worden er