Uitgelicht: Nieuwbouw cbs Mooitaki

Vandaag sloeg wethouder Pen van de gemeente Menameradiel 'de eerste' paal voor de nieuwbouw van de basisscholen in Bitgummole. De kinderen hadden op de paal prachtige tekeningen gemaakt. In het gebouw wordt naast cbs Mooitaki ook de obs Martenaskoalle gehuisvest. De gemeente is in dit bouwtraject de opdrachtgever.
Als alles volgens plan verloopt kan het gebouw begin 2018 gebruikt worden.

Kalender

29 juni
Vergadering Raad van Toezicht
06 juli
Directeuren Overleg
Overzicht Kalender

Verenigingsnieuws

Ledenvergadering

Op 14 juni wordt de algemene ledenvergadering gehouden in IKC Het Baken te Harlingen, Joh. van

het bAken

Kranslegging 4 mei 2017

In Harlingen hebben alle groepen 7 een monument geadopteerd. Voor groep 7 van het bAken is dit het

Uit de media

Vaker naar de opvang

De economie trekt aan en daardoor gaan meer kinderen naar de verschillende vormen van opvang, zoals