Uitgelicht: Vergadering van de GMR

De GMR behandelt in de vergadering van 5 juli a.s. onderstaande agenda. De vergadering wordt gehouden in cbs Toermalijn, P.J. Troelstrastraat 24 te Franeker (T 0517-394630) en begint om 19.45 uur.

Kalender

03 september
Begin schooljaar
19 september
Vergadering RvT met de GMR
Overzicht Kalender

Verenigingsnieuws

Diplomering directeuren CBO Noardwest Fryslân

Het directieteam van CBO NWF volgde dit schooljaar de cursus 'Toekomstgericht onderwijs', een post

Mooitaki

Nieuws vanuit de bieb

Uit de media

Iets meer kinderen met dyslexie

Het percentage kinderen dat dyslexie heeft is sinds 2001 licht toegenomen. Had in de periode 2001